Aziz Samur

Aziz Samur

Hemû Berhem

Wêne Nav Biha * * * *