İngiliz ve Fransız Arşiv Belgeleriyle Sevr-Lozan-Musul’da Kürtler

İngiliz ve Fransız Arşiv Belgeleriyle Sevr-Lozan-Musul’da Kürtler


İngiliz ve Fransız Arşiv Belgeleriyle Sevr-Lozan-Musul’da Kürtler


İngiliz ve Fransız Arşiv Belgeleriyle Sevr-Lozan-Musul’da Kürtler

“Dünya’da, var olan bir gerçeğin varlığını ispat etmeye gayret etmek aptallıktır. Ancak ondan daha kötüsü ise, var olan bir gerçeği bir şekilde yok saymaya gayret etmektir.” Maalesef hepimizin yapmak zorunda kaldığı şey tam da budur. Kürtler varlıklarını hep ispatlamaya geyret ederler, ancak buna rağmen birileri bu varlığı her seferinde yok saymaya çalışırlar. Tarihin neresinden başlarsak başlayalım, yine de büyük bir kısmını geride bırakmış oluruz. Bir yerlerde son vermeye kalkarsak, yine de büyük kısmını eksik bırakmış oluruz. Ancak sonucuna varmayı planlıyorsak, bulunduğumuz ana kadar gelmek zorundayız. Çünkü yaşadığımız andan itibaren her geçen an, yarının tarihinde yerini alacaktır. Tarihçiler tarih yazmazlar, sadece hatırlatırlar. Yahudi asıllı Fransız Sosyolog ve Fransız sosyolojisinin kurucularından Emile Durkheim (1858-1917) şöyle diyor: “Hic¸bir toplum yoktur ki, birligˆini ve kis¸iligˆini olus¸turan kolektif duyguları ve kolektif du¨s¸u¨nceleri du¨zenli aralıklarla onaylamak ve dogˆrulamak ihtiyacını hissetmesin.” Emile Durkheim’in ifade etmek istediği şey toplumların ait oldukları milletten dolayı, milliliğini hissetmesidir. Zaten bu çalışmanın nedenlerinden biri de tam da budur.

Detay

98.00 TL

%30

68.60 TL