KÜRTLER


KÜRTLER


KÜRTLER

Kürtler ilk dönem İslam fetihleri ile Müslüman Araplarla tanışmış ve kısa bir süre içinde yaşadıkları coğrafya fetihler sonucu İslam topraklarına dâhil olmuştur. Bu da Kürtler ve yaşadıkları coğrafya için yeni bir süreç ve tarihi bir başlangıç olmuştur. Klasik İslam tarih ve coğrafya kaynaklarında verilen bilgiler ışığında bu dönemin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi, İslam coğrafyasında yaşayan diğer halklar gibi Kürt halkı için de büyük bir öneme haizdir. Kürtlerin tarihi, yaşadıkları coğrafya, sosyo-ekonomik ve kültürel yaşantıları, İslam öncesi dini yaşantıları, İslamlaşma süreçleri, kısaca Kürtlerle ilgili birçok bilgiyi İslam kültür mirası hazinelerinde bulmamız mümkündür. Coğrafyacıların ve gezginlerin eserleri olmasaydı belki de bu konuların birçoğu karanlıkta kalacaktı. Bu bilgilere ulaşarak bu bilgileri derli toplu şekilde bir araya getirip, bu tür konularla ilgilenen araştırmacıların hizmetine sunma düşüncesi ve şimdiye kadar Türkiye de bu konuda akademik bir çalışmanın yapılmamış olması tezimizin konusunu belirlememizde etkili olmuştur, zira Kürtlerin tarihi ve yaşadıkları coğrafyanın doğru tanınması kadar, insanlığın oluşturduğu ortak kültür ve medeniyette Kürtlerin payının da doğru anlaşılması için bu tür akademik çalışmaların yapılmasının gerekliliğine inanıyoruz

Detay

40.00 TL

%30

28.00 TL