Şewçila 17


Şewçila 17


Şewçila 17

Hûmara 17 ya Şewçila de Mehmet Şah Aslanî derheqê newe ra weşanayişê Şewçila de nuşto. Dima zî, Roşan Lezgînî dir derheqê kovara Şewçila, edebîyatî û tayê çiyanê bînan de roportaj kerdo. Şewçila-17 de yew hîkayeya William Saroyanî esta. Serwet Akkaş, Îsmet Borî û Evdî Hesqerayî zî her yewî yew hîkaye nuşta. Muhsîn Korkutata, Mihanî Licokic, Newzad Valêrî, Îrfan Akdağ û Mela Mehmedê Nêribî zî bi şiîranê xwu tede ca gênê. Sewbîna zî, Deyndar Nuştoxî yew nuşte nuşto, Roşan lezgînî zî derheqê zemîrê “xwu” de yew nuşte nuşto.

Detay

50.00 TL

%30

35.00 TL