Şewçila 17


Şewçila 17


Şewçila 17

Hûmara 17 ya Şewçila de Mehmet Şah Aslanî derheqê newe ra weşanayişê Şewçila de nuşto. Dima zî, Roşan Lezgînî dir derheqê kovara Şewçila, edebîyatî û tayê çiyanê bînan de roportaj kerdo. Şewçila-17 de yew hîkayeya William Saroyanî esta. Serwet Akkaş, Îsmet Borî û Evdî Hesqerayî zî her yewî yew hîkaye nuşta. Muhsîn Korkutata, Mihanî Licokic, Newzad Valêrî, Îrfan Akdağ û Mela Mehmedê Nêribî zî bi şiîranê xwu tede ca gênê. Sewbîna zî, Deyndar Nuştoxî yew nuşte nuşto, Roşan lezgînî zî derheqê zemîrê “xwu” de yew nuşte nuşto.

Bo berhemê şîroveya yekem tu bike!50.00 TL

%40

30.00 TL