Kurd'Înalco 1


Kurd'Înalco 1


Kurd'Înalco 1

Hejmara yekem a kurd'Înalcoyê di sala 2019 de li Parîsê derçûye. Xwendekarên beşê kurdî li Inalcoyê û xwendekarên kurd ên li Parîsê ligel hev dest bi xebata vê kovarê kirin û bi berga Mem û Zîn ve, kovarê weşandin.

Bo berhemê şîroveya yekem tu bike!20.00 TL

%35

13.00 TL