Riyadus-Salihîn (Baxên Qencan)

Riyadus-Salihîn (Baxên Qencan)


Riyadus-Salihîn (Baxên Qencan)


Riyadus-Salihîn (Baxên Qencan)

Riyadus Salihîn di warê hedîsê de yek ji çavkaniyên herî girîng e. Hin alim yan hin kitêb hene ku bes ji hêla hevmezheb û hevmesrebên xwe hatine qebûlkirin û hezkirin; hinek jî hene ku tam bi eksê vê ne; yanî ji hêla hemî mezheb û mesreban ve hatine qebûlkirin û hezkirin. Îmamê Newewî û kitêba wî ya Riyadus Salihînê jî yek ji wan alim û kitêban e. Îmamê Newewî yê ku muctehîd, muheddis, feqîh û zahid e, her çend ku ji hêla mezhebî ve muctehidekî Safi'î ye jî, lê îro kitêba wî ya Riyad'us Salihîn wek çavkaniyekê di kitûbxaneya her musilmanî de cih digire. Ev kitêba ku ji hêla bawerî, exlaqî û emelî ve muhîm, yekem car bi alfabeya Latînî ji hêla Mela Salihê Dihî ve wergera wê hatiye kirin. Di vê xebatê de digel wergera wê ya Kurmancî metnê wê yê Erebî jî cih girtiye. Ev xebat, çapa wê ya yekem di sala 2010an de ji Nûbiharê wesiyabû. Nûbiharê careke din, bi baldarî li ber çavan derbas kir û çar dike.

Bo berhemê şîroveya yekem tu bike!20.00 TL

%5

19.00 TL