PISÎKA WANÊ

Hate guhê min dengê new newê

Pisîka min bû, rabû ji xewê


Pisîka min e, delala min e

Her roj êvaran, li mala min e


Dema hat demê vê zivistanê

Wekî xwendibe li dibistanê


Tê û dikeve bin lihêfa min

Hingî nermik e pir tê kêfa min


Xwe dirêj dike li ser doşeka min

Serî datîne ber kêleka min


Mîna hevrîşm şepal û nerm e

Rind û delal û nazik germ e


Tu car devê xwe nade tiştên pîs

Lê pir dilîze bi gilokên rîs


Gelek paqij û delal û pak e

Tişta ne rind be tu carî nake


Pisîka min bi rêz û edeb e

Xema wê jî ne goşt û kezeb e


Dixwaze bijî her demê salê

Tim bibe rewş û delala malê


Pisîka min e bi nav û şan e

Cîhan malbata wê baş dizane


Dîroka wê pir bi nav û deng e

Çavê pisîka min jî du reng e


Rengek zerîn e yek şînê zelal

Çiqas li hev tên ew çavên delal


Bo wê tê gotin pisîka Wanê

Pisîka min e ya Kurdistanê