ASYAYÊ 

Axao hey li min li min li min 

wê maqûlo hey li min li min li min

Asyayê bi sê denga bang dikirî go de lê lê Besrayê 

dayê rebenê sibe ye şereka li me çêbû qaleka li me qewimî

li sûra kafirî Salah li hewşa kafirê Emîr Tûman

weyla li mi nemayê tu sêr bike îro ji êvar da li ser kaniyê 

îro ji êvara Xwedê da tê girmîna tometîka vî zalimî, nemînim sewta vê boriyê

Ecem e beşîncî mezheb e dîn û duşman e 

gule barûdê bi ser serê me da dibarîni fenanî taviyê 

va zalima dîn û duşman e

tu sêr bike li me biriye nade me da deqe û mohlet û saniyê

Besrayê bi sê denga bang dikirî go Ferzende mala te xira be 

te digo ez Ferzende me ez Ferzende me 

ez bavê Elfesiya siwarê Eznawir  im

xwedanê kuçuk çapiliyê me 

li welatî dordincî ordiyê mêr ser mi ra qe tunene

go Besrayê agirê kulê di qapiyê te ketê 

ezê bi cotek gulê tometîka vî zalimê birîndar im

eva ne şerê Hesenan e

ne şerê Heyderan e

ne şerê Cibiran e

ne şerê donzdeh bavê eşîrane

hewşa kafirê Emîr Tûman e

Ecem e beşîncî mezheb e, bê dîn û bê îman e

li ser serê me hurmînê topan e, girregirrê tometîkan û makînilyan e 

li me biriye deqe û saniyê

nade me da tu mohlet û tu eman e

gavê din da li qarişî şerîata Mihemed sekiniye 

ji êvar da ji min ra dixwîni meydan û fermane

îro ji êvara Xwedê da ezê bi cotek gulê tometîka vî zalimê birîndar im

cinyazê Silêmanê Ehmed komê Hesena li pêş çavê min e 

heyfa mi nayê bi kuştina Silêmanê Ehmed koma Hesena ne

heyfa min tê li wê heyfê ji êvara Xwedê da 

li qarîşê mi ji mila vekirin rutbe û nîşan û elametê Hemîdiyê

 

Lo axao wele nabî, bîle nabî

şer giran e, Keremê Qolaxasî mêrkî mêrxas e bi sê gula birîndar

tê kuştinê tu caran tu zemana jê venabî

cewabekî nebixêrê hatî dibêje îro sê roj û sê şev

erz û eyalê Mala Emer li kaviliya Îranê,

li ser piştê manegiya cî nabîne star tunîne lê peya

esker em bin esker em bin em berxê Mala Emer bin 

qaçaxê Romê bin, firarê dewletê bin

Kerem digote Evdal digo 

em du peyayê Mala Mistefa Axa, du tayê bi tenê bin 

berxê Mala Evdalê Mistê bin

bi malekî minanî Mala Emerê gulîxwûn ra bi heval bin

sêr bike li me û li vê zilmê 

çar tixayê Qeceran û sêrbazan û papaxgenî derê qonaxa li me bigirin

me herdu malê bi gulîxwûn ra bibêjin 

lawo tifingên destê xwe daynin teslîmê nêçelîngê me bin 

Ê de lêxin bavê bavê mino de lêxin 

sûstema ji hustiyê xwe da bînin 

qûndaxê martêliyan û çepilya li erdê xin

em hene ji berê di paş da qaçaxê Romê ni 

fîrarê dewletê ni berxê Mala Emer in 

biçûk û mezinê me rabûni ranebûne 

mirîd û canfîdayê Mala Şêx in bego

 

Bê axao hey li min li min li min 

Asyayê bi sê denga bang dikirî go de lê lê lê lê Besrayê 

dayê rebenê sibe ye şereka li me çêbû

qaleka li me qewimî li sûra kafirî Salah 

li hewşa kafirê Emir Tûman dayê rebenê wa bigere

mi dî teyrê ecelê ji êvar da 

li ser serê Silêmanê Ehmed komê Hesena tev digere

bawer bike qerebalix e yeqîn şer e

Asyayê digoti Besrayê da dayê dergûşa milê te lawîn e

tu bi destê Elfesya bigiri ji navê derkev here

go lê dayê rebenê ji te ra ne eyb e tu ji mi ra dibêjî gotinê were 

bira dergûşa milê mi li dora lingê eşîra Mala Emer

herdu payayê Mala Mistefa Axa tev bigere

Besrayê bi sê denga bang dikirî go Ferzende mala te xirav be 

te digot ez Ferzende me Ferzende me 

ez bavê Elfesya, siwarê Eznawir im

xwedanê kuçuk çapilyê me 

li welatî dordincî ordiyê mêr ser mi ra qe tunene

go Besrayê agirê kulê di qapiyê te ketê 

ezê bi cote gullê tometîka vî zalimê birîndar im

cinyazê Silêmanê Ehmed komê Hesena li pêş çavê min e 

eva ne şerê Hesenan e

ne şerê Heyderan e

ne şerê Cibiran e

ne şerê donzdeh bavê eşîran e

hewşa kafirê Emir Tûman e

Ecem e beşîncî mezheb e, bêdîn û bêîman e

li ser serê me hurmînê topan e, girregirrê tometîkan û makinilyan e 

li me biriye deqe û saniye

nade me da tu mohlet û tu eman e

gava din da li qarişî şerîata Mihemed sekiniye 

tu sêr biki ji min ra dixwûni meydan û fermane

cinazê Silêmanê Ehmed, komê Hesena li pêş çavê min e 

heyfa mi nayê bi kuştina Silêmanê Ehmed koma Hesena ne

wele heyfa mi nayê bi tu heyfê, heyfa mi tê ji wê heyfê 

gavê din da dikim nakim tiliya mina eşhedê ji xwe ra li mi nagere 

 

Lo Axao wele nabî bîle nabî 

şer giran e Keremê Qolaxasî mêrkî mêrxas e bi sê gula birîndar

tê kuştinê tu cara tu zemana jê venabî

cewabekî nebixêrê hatiye dibê îro sê roj û sê şev

erz û eyalê Mala Emer li kaviliya Îranê ser piştê manegiya 

cî nabîne star tunîne lê peya

esker em bin, esker em bin em berxê Mala Emer bin 

qaçaxê Romê bin, firarê dewletê bin

Kerem digote Evdal digo

em du peyayê mala Mistefa Axa du tayê bi tenê bin 

berxê Mala Evdalê Mistê bin

bi malekî minanê Mala Emerê gulîxwûn ra bi heval bin

sêr bike li me û li vê zilmê 

çar tixayê Qeceran û sêrbazan û papaxgenî derê qonaxa li me bigirin

ji van herdu malê bi gulîxwûn ra bibêjin 

lao tifingên destê xwe daynin, teslîmê nêçelîngê me bin 

 

Ê de lêxin, bavê bavê mino de lêxin 

sûstema ji hustiyê xwe bînin 

qûndaxê martêliyan û çepilya li erdê xin

em hene ji berê di paş da qaçaxê Romê ni

fîrarê dewletê ni, berxê Mala Emer in 

piçûk û mezinê me rabûni ranebûne 

mirîd û canfîdayê Mala Şêx in bego.