Kürd Araştırmaları 8


Kürd Araştırmaları 8


Kürd Araştırmaları 8

Bu sayıda “Kafkas Kürtleri” adlı dosya ile karşınızdayız. Dosyayı linguistik alanda “mütebahhir” bir isim olarak gördüğümüz değerli Sovyet-Kürt dilbilimci Zare Aliyevna Yusupova’ya (Zare Elî) adadık. Kürdolog Yusupova, 1934 yılında Tiflis’te dünyaya geldi. 1958-59 yıllarından itibaren SSCB Bilimler Akademisi Kürdoloji Enstitüsü’nde akademik çalışmalara başladı. Ekseri filoloji sahasında olmak üzere yüzden fazla bilimsel esere imza attı. Bunlar arasında Qanatê Kurdo ile birlikte hazırladıkları Kürtçe (Sorani) - Rusça sözlük de bulunmaktadır. Zare Yusupova 3 Şubat 2022 tarihinde St. Petersburg’ta sonsuzluğa uğurlandı. Bilindiği üzere Kürt şair Yunus Rauf nam-ı diğer Dildar, Ey Reqîp adlı şiirinde kolonyalist akla karşı şöyle haykırmıştı: “Dinle düşman, Kürt halkı yaşıyor.” Dildar’ın direnişle müzeyyen o mısralarının üzerinden neredeyse bir asır geçti. Bu süreçte Kürt toplumunda kolonyalist aklın “kavvaslığını” reddeden geniş bir irade oluştu. Yüzyıllarca muktedirin methiyesini şakımak zorunda kalan o munis bülbülün bir ayağı çukurda. Kürt halkı yazarı, tarihçisi, mühendisi, mimarı, hukukçusu, siyasetçisi, aktivisti, doktoru, gazetecisi ve akademisyeniyle artık “mütegallibe takımına” meydan okumaktadır. Gilles Deleuze’nin “Kant’ın Eleştirel Felsefesi” adlı eserinde teorize ettiği gibi egemenlere karşı “parere (boyun eğme)” dönemi bitti, “jubere (buyruk verme)” başladı. Karl Marx’ın çok kere formüle ettiği “yabancılaşma”, Kürdistan’da baş dönmesi yaşamaktadır

Bo berhemê şîroveya yekem tu bike!40.00 TL

%40

24.00 TL