Zerdeşt Pêxember (RûpelênDîroka “Windabûyî”)

Zerdeşt Pêxember (RûpelênDîroka “Windabûyî”)


Zerdeşt Pêxember (RûpelênDîroka “Windabûyî”)


Zerdeşt Pêxember (RûpelênDîroka “Windabûyî”)

Bo berhemê şîroveya yekem tu bike!40.00 TL

%40

24.00 TL