Çîrokên Regîn


Çîrokên Regîn


Çîrokên Regîn

Temene min bû 50 sal. Min li derveye welet, anku li Ewropaye gelek pirtûken kurteçîrokan, roman û kurteroman weşand. Hinek pirtûken min li Stenbole jî hatin çapkirin û gihîştin deste xwendevanen kurd yen li welet. Lebele piraniya pirtûken min li Ewropaye man û îmkane min ye aborî tunebû ku ez wan carek din li Stenbole biweşînim û bigîjînim deste xwendevanen welet. Min bi saya döşten xwe yen nivîskar û hinek xwendevanen kurd ji her pirtûkeke xwe kurteçîrokeke helbijart û ez wan di yek pirtûkek de li Amede diweşînim û peşkeşe xwendevanen kurd yen li welet dikim. Ev pirtûka min ya hilbijartina kurteçîroken min ji bo pencî saliya min, diyariya min ya ji bo xwendevanan e. Ez hevîdarim ku xwendevanen kurd van kurteçîrokan bi dilxweşî bixwînin. Kîjan kurteçîrok ji kîjan pirtûke min hatiye wergirtin û ew pirtûke min di kîjan salî de hatiye weşandin, li dawiya kurteçîroke hatiye nivîsîn. Ji bo ku her kurteçîrokeke j i pirtûkek hatiye wergirtin û hemû kurteçîrokan bi tevahî ahengeke rengîn pek aniye û her çîrok dîmenek ji renge jiyane nîşan dide, loma min jî nave pirtûke kire kurteçîroken rengîn. Lokman Polat /Amed - 2006

Bo berhemê şîroveya yekem tu bike!20.00 TL

%35

13.00 TL